Categorie: Nieuws Hygieia

One Health Summer School in South Africa 13 – 26 July 2014

In het magazine van december 2013 stond een verslag van Janneke Schreuder over de One Health Summer School (OHSS) 2013 in Zuid Afrika. Dit jaar vindt opnieuw een OHSS plaats in Zuid Afrika:

Chance of a lifetime: One Health Summer School for “elite” students in South Africa 13 – 26 July 2014

Following a very successful One Health Summer School (OHSS) in 2013 the Faculty of Veterinary Science of the University of Pretoria now organises the second One Health Summer School (OHSS) at the livestock/wildlife/human interface in South Africa. The Summer School is open to a very limited number of participants, “elite” students, from RVC, UU, UC-Davis, SACIDS, CIRAD, Iowa State University and UP. The OHSS will be held from 13 – 26 July 2014 at various locations in South Africa. For an impression of the 2013 OHSS by one of the participating students, please have a look at pages 11-13 of Hygieia’s ‘Mens en Dier’ magazine (http://issuu.com/hygieia/docs/md-0304-dec2013).

Costs for participation are € 1,100.-, including transfers between RSA international airport and Onderstepoort, all transport in South Africa, accommodation, 3 meals per day with soft drinks, entrance and conservation fees to various museums, parks, packed lunches for day trips as well as a package of DVD’s of a range of diseases e.g. buffalo, rift valley fever, etc.

Flights, visa, insurance, vaccinations and alcoholic beverages are excluded from the fee.

FVM-UU will take care of all course fee costs.

Participants will pay for their own flights, visa, insurance, vaccinations, alcoholic beverages, souvenirs etc.

If you are an elite master or C2011 student in Veterinary Medicine with a vast interest in One Health, preferably in your final year, and if you are available in the mentioned period in July, not having any other compulsory educational programme, please send your application to Hellen van der Maazen, Operations Officer of the Office for International Cooperation (h.vandermaazen@uu.nl).

Deadline for application is 10 March 08.00h am. 

A full application consists of the following documents (in English):

  1. Curriculum Vitae including education, work experience and statement of career goals
  2. Description (< 1 page A4) of a health and/or environmental challenge that the applicant has faced or considered that she/he feels would be amenable to a OH approach with an explanation as to the knowledge and interdisciplinary expertise needed for a successful investigation and/or intervention
  3. Description of applicant’s current personal leadership skills and experience as well as skills/experience they would like to obtain in this course
  4. Motivation to participate in the OHSS programme
  5. (Provisional) transcripts

The deadline for submission of the documents is 10 March 08.00h am. Applicants may be invited for an interview on 18, 21 or 24 March 2014.

All applicants will be informed on 1 May at the latest.

In the attached brochure you may find some background information as well as a provisional programme for the 2014 OHSS. If you require any additional information, please do not hesitate to contact me.

I am looking forward to receiving your application.

Hellen van der Maazen DVM
Office for International Cooperation

Meer informatie OHSS 2014

Aankondiging excursie bereden politie Haaglanden

Op donderdag 27 februari brengen we met de dierwelzijncommissie een bezoek aan de Bereden Politie in Den Haag.
Op deze ochtend zal Remco van Abcoude, instructeur bij de Bereden Politie, ons een rondleiding geven en vertellen over de dagindeling van politiepaard en -ruiter, de specifieke eigenschappen van beiden, soorten trainingen en daarnaast zullen welzijnsaspecten in het stalmanagement besproken worden.
Naast de rondleiding staat er een training gepland voor de nucleaire security summit (NSS) welke zal plaatsvinden eind maart in Den Haag en bij deze traning mogen wij helpen. Er zal een casus worden nagespeeld waarin wij demonstrerende studenten tegen nucleaire stoffen zijn.

Waar en wanneer?
Datum: donderdag 27 februari 2014
Tijd: 07.15 uur verzamelen voor het Androclus, 07.30 uur vertrek.
Naar schatting is de terugkomst rond 14.00 uur.
Prijs: 6 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden
CS: 1 punt (G&W)

Inschrijven op de lijst op het Hygieia-bord naast C102 in het Androclus gebouw. Er zijn maximaal 32 plaatsen waarbij geldt: VOL = VOL.

Nationaal Congres Veilig Voedsel 2014

Gister is het bestuur van Hygieia naar het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2014 geweest in de Jaarbeurs om daar een workshop te geven aan het publiek dat bestond uit facilitair managers, teammanagers, afdelingsteams, hoofden voeding, koks en keukenteams van zorginstellingen. In onze workshop hebben we de veterinaire kant van het produceren van voedsel laten en zien en de kennis van het publiek getest door middel van het spel ‘Ren je rot’. 45 Minuten waarin het publiek, na wat aanmoediging, enthousiast mee deed!
Naast de workshop hebben we de hele dag mogen genieten van de lezingen en workshops die werden aangeboden om tot slot te eindigen met het proeven van de hapjes van de toekomst van Pierre Wind, waarbij de meelwormen en sprinkhanen niet ontbraken.
Het was een dag waarin naar voren kwam dat we met zijn allen, multidisciplinair, ervoor zorgen dat we veilig voedsel produceren!

Aankondiging lezing Risico’s zwangere vrouw

Donderdagavond 6 februari organiseert de volksgezondheidcommissie een lezing over de risico’s van de zwangere vrouw (en specifiek de zwangere dierenarts) Voor deze avond zijn er twee sprekers uitgenodigd.

Allereerst zal Laura Staring, verloskundige, ons iets komen vertellen over de humane verloskunde en daarbij een vergelijking maken met de veterinaire verloskunde. Daarnaast zullen de fysieke risico’s van de zwangere dierenarts benoemt worden en zal ze het voedingsadvies geven dat ook aan haar cliënten wordt meegegeven.
Hierna zal Rob de Jong, werkzaam bij het RIVM, iets vertellen over zijn werkzaamheden bij het RIVM en de rol van het RIVM met betrekking op zoönosen voor de zwangere vrouw en de ongeboren vrucht. Ook zal hij in gaan op werkingsmechanismen van pathogenen.

In de (toekomstige) praktijk zullen wij ook in aanraking komen met zwangere eigenaren van huisdieren of een zwangere boerin. In die gevallen kan er gevraagd worden om een gedegen advies. We hopen deze aan het einde van deze avond te kunnen geven.

Waar en wanneer:
Datum: 6 februari 2014
Tijd: 18.45 uur inloop, 19.00 uur aanvang
CS: 1 punt (G&W)
Plaats: Androclus O.004
Kosten: 2 euro niet-leden, leden gratis
Er hoeft niet ingeschreven te worden op een inschrijflijst, echter een aanmelding via het facebook evenement zou prettig zijn i.v.m. indicatie aantal mensen dat komt.
De schatting is dat de avond zal eindigen om 21.30 uur.

Aankondiging lezing dierenpolitie en forensische diergeneeskunde

Donderdagavond 23 januari organiseert de dierwelzijncommissie van Hygieia een lezing over de dierenpolitie en het vak forensisch diergeneeskunde. Voor deze avond zijn er twee sprekers uitgenodigd. Alleerst zal Anouk Duijnker, coördinator van de Dierenpolitie eenheid Noord-Holland, vertellen wat het werk van de dierenpolitie inhoudt en hoe het georganiseerd is. Aan de hand van casuïstieken zal zij proberen het publiek mee te trekken in deze wereld. Hierna zal Nienke Endenburg, GZ psycholoog, een beeld geven van wat het vak Forensische Diergeneeskunde inhoudt en duidelijk maken wat je als dierenarts kunt doen wanneer je in aanraking komt met dierenmishandeling.

Gezien het feit dat er diverse casuïstieken uit de praktijk behandeld zullen gaan worden, verwachten we dat het een hele leuke en interactieve avond zal worden met als uiteindelijk doel dat we met dit onderwerp in de (toekomstige) praktijk uit de voeten kunnen.

Datum: donderdag 23 januari
Tijd: 18.45 uur inloop, 19.00 uur aanvang
CS: 1 punt (G&W)
Plaats: Androclusgebouw (Yalelaan 1 te Utrecht) Hoorcollegezaal C102
Kosten: 2 euro niet-leden, leden gratis

Er hoeft niet ingeschreven te worden op een inschrijflijst, echter een aanmelding via het facebook evenement zou prettig zijn i.v.m. indicatie aantal mensen dat komt. De schatting is dat de avond zal eindigen rond 21.30 uur.

Wij hopen op een grote opkomst!

Lezing politiepaarden 12 december

Donderdagavond 12 december staat er opnieuw een lezing gepland van de dierwelzijncommissie. Onderwerp van deze avond is de training van politiepaarden en het welzijn van paarden in algemene zin en specifieker dat van politiepaarden. Immers, paarden zijn vluchtdieren en gevoelig voor plotselinge harde geluiden of snelle bewegingen in hun omgeving. Hoe worden paarden hierop voorbereid en tast dit mogelijk het welzijn van deze dieren aan?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen, zijn twee sprekers uitgenodigd. Allereerst zal Remco van Abcoude, instructeur bij de bereden politie in Den Haag, gaan vertellen over de selectie en training van zowel paard en ruiter. Daarna zal Machteld van Dierendonck, specialiste ethologie & dierwelzijn bij paarden, aan de hand van concrete voorbeelden uitleg geven over welzijn bij paarden en tot slot een samenvatting geven van onderzoeken over welzijn bij politiepaarden.

De lezing vindt plaats op donderdag 12 december om 19.00 uur (inloop 18.45) in het Androclusgebouw, Yalelaan 1 te Utrecht.
Kosten: 1 euro niet-leden, leden gratis.

Nieuw bestuur november 2013

Kijk ook onder “h.t.bestuur!”

Voorzitter: Rosalie Brinke – Welkom op de website van Hygieia, de veterinaire studievereniging die zich bezig houdt met One Health gerelateerde onderwerpen. Ik ben Rosalie Brinke en zit nu in mijn 3e jaar van de bachelor diergeneeskunde. Ik mag mij voorzitter noemen van Hygieia. Zelf vind ik samenwerking tussen verschillende disciplines (veterinair, humaan, farmaceutisch) heel erg belangrijk. Ik hoop dat we als vereniging nog meer naamsbekendheid krijgen zodat ons ledenaantal in dezelfde trend blijft stijgen als afgelopen half jaar. Ook belangrijk vind ik dat dit jaar een leuk, leerzaam en gezellig jaar gaat worden. We hebben al veel goede ideeën met het nieuwe bestuur dus ik ga vol enthousiasme aan de slag om deze ideeën te realiseren.

Secretaris: Cora Honingh- Mijn naam is Cora Honingh, zit in het 3e jaar van de bachelor en hoop volgend jaar te beginnen met de master landbouwhuisdieren. Een actieve, gezellige maar ook zeker serieuze en precieze student is denk ik hoe je mij kan omschrijven. Dit jaar zal ik de functie van secretaris vervullen binnen het bestuur en daarnaast vertegenwoordig ik Hygieia in de Capita Selecta Commissie. Voor vragen of opmerkingen sta ik altijd open, dus laat het vooral weten als ik iets voor je kan beteken!

Penningmeester: Manon de Heer – Ik ben Manon de Heer, 23 jaar en zit momenteel in het 2e jaar. Ontzettend verrast was ik toen ik werd gevraagd voor de functie van Penningmeester binnen het Hygieia bestuur. Uiteraard heb ik deze kans met beide handen aangegrepen en ik heb er super veel zin in om met de andere meiden er een gezellig (en leerzaam) jaar van te maken!

Vice Voorzitter: Lisette Derksen – Mijn naam is Lisette Derksen en ik volg momenteel de master gezelschapsdieren. Trots ben ik om Hygieia dit jaar te mogen vertegenwoordigen als vice-voorzitter en ik ga mijn uiterste best doen het One Health principe uit te dragen. Als enige studente in de gezelschapsdierensector wil ik mij inzetten om het One Health principe ook in deze sector te benadrukken. Ik hoop dat het een leerzaam jaar gaat worden en wij als bestuur zullen er alles aan doen om dit jaar te laten slagen.

PR & sponsering: Marjolein Miedema – Ik ben Marjolein Miedema, zit inmiddels in het laatste jaar van de Master LH/VV. Ik kom uit een klein dorpje in het uitgestrekte Noord-Groningen en verzorg binnen Hygieia de functie van PR en sponsoring. Daarnaast zal ik dit jaar samen met mijn commissie twee (hopelijk) erg leuke en interessant symposia organiseren.Mijn interesses liggen vooral bij de veterinaire volksgezondheid, de overdracht van ziekten van dier naar mens fascineren mij, hoe kan dat en vooral hoe kan je het voorkomen. Na mijn opleiding zou ik hier dan ook graag wat mee doen.

Assessor: Annerie Hoffmann – Bij deze wil ik mij, Annerie Hoffmann, graag aan u voorstellen. Ik ben een master student diergeneeskunde in de richting landbouwhuisdieren. Gedurende de bachelor ben ik er achter gekomen dat diergeneeskunde niet alleen de opleiding is tot dierenarts, maar veel meer dan dat. De onderwerpen van Hygieia (volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn) drongen meer tot mij door en wonnen meer interesse van mijn kant. De reden dat ik het nu extra leuk vindt om plaats te hebben genomen in het bestuur.Binnen het bestuur vervul ik de functie van Assessor. In hoofdlijnen houdt dat in dat ik de naamsbekendheid via facebook en twitter verzorg, maar ook de contacten met andere studies buiten diergeneeskunde om. Immers, Hygieia bezet vlakken die ook terug komen in andere studies. Dus, bij vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen, of over alles wat te maken heeft met Hygieia kun je mij aanspreken. Ik zeg: tot horens!