Categorie: Nieuws Hygieia

VOORJAARSSYMPOSIUM HYGIEIA

Ook dit jaar heeft de symposiumcommissie zijn uiterste best gedaan om een fantastisch symposium voor jullie te organiseren. Het thema is genetica odz ‘may the genes be ever in your favor’.
Dinsdag 22 maart aanstaande zal het symposium plaatsvinden in het androclusgebouw in zaal C102. Vanaf 15.30 uur zijn jullie welkom en om 16.05 uur zal Frans van Knapen starten met een inleiding over de avond. We zullen rond 21.30 de avond afsluiten met een borrel.

Entree voor leden/vrienden is €6,50, voor niet-leden €7,50 en voor professionals €30.

Kaartverkoop zal plaatsvinden van 14 tot en met 21 maart in de hal van het androclusgebouw tijdens de pauze. Je kan natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar symposium@voormensendier.nl

En zeker ook niet onbelangrijk, er zijn 3 CS punten te verdienen.

We hopen jullie allemaal dinsdag de 22ste te zien!

Brief 13 oktober 2015 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mw. Drs. E.I. Schippers

Afgelopen oktober heeft mevrouw Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd wat betreft One Health. Hierin geeft zij aan wat het belang, nationaal en internationaal, is wat betreft de humane als veterinaire samenwerking rondom One Health. Ook laat ze weten dat de belangrijkste punten die zij heeft besproken vooral over antibioticaresistentie, zoönosen en biosecurity gaan.

Lees hier de brief van Mw. Drs. E.I. Schippers.

Laat ons weten wat je van de brief vond en deel en like ons bericht!

RIVM en NVWA: ‘In 2014 meer mensen ziek door wilde knaagdieren’

In 2014 is het aantal gevallen van patiënten met ziekten door knaagdieren sterk toegenomen. Dit maken de cijfers wel duidelijk: van eerst ongeveer 30 besmette mensen met leptospirose naar 97 gevallen en 36 in plaats van voorgaande jaren met ongeveer 13 patiënten die hantavirusinfecties opliepen. Dit toenemende aantal is waarschijnlijk ontstaan door de milde winter en warme zomer. Er zijn dan ook onderzoeken gaande naar factoren die kunnen hebben bijgedragen aan de toename van ziekte gevallen door knaagdieren.

Klik hier om het artikel ‘In 2014 meer mensen ziek door wilde knaagdieren’ te lezen.

Heb je het artikel gelezen of vind je het onderwerp interessant voor meer mensen om over te weten? Like en deel dan dit bericht of laat ons via een reactie weten wat je er van vond!

Verslag Najaarssymposium Biohazard

Op 29 september vond het najaarssymposium van Hygieia plaats, dit symposium had een extra feestelijk tintje doordat het in het teken stond van een bijzondere gelegenheid: de viering van het tienjarig bestaan van de studievereniging! Het thema van het lustrum en daarmee van dit lustrumsymposium was ´Biohazard´.

Verschillende sprekers gaven lezingen over foodborne, airborne en waterborne biohazards en bioterrorisme. Het geheel werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Petra Dop. Zij is werkzaam bij de NVWA en krijgt niet alleen op haar werk te maken met biohazards, we moeten ook in privésfeer steeds rekening houden met allerlei ´substanties´. Wat zijn de gevaren in onze directe omgeving en kunnen we na vandaag nog met een gerust hart gaan slapen?

Om meer te weten te komen over het najaarssymposium Biohazard lees dan snel het verslag van Laura van Hemmen!

Verslag ‘Seminar for EU Veterinary Students’ nu in een nieuwe lay-out!

Het verslag van het ‘Seminar for EU Veterinary Students’ hebben we in een mooi nieuw jasje gestoken zoals ook een aantal van onze andere artikelen en verslagen. We hopen natuurlijk van harte dat jullie de nieuwe lay-out net zo mooi vinden als wij!

Onze voormalige voorzitter, Theo Slegers, heeft afgelopen mei de ‘Seminar for EU Veterinary Students’ bijgewoond. Dit seminar ging onder andere over het opstellen van wetten zodat de gezondheid van zowel mens en dier in Europa op peil blijft. De bedoeling is dat er in 2016 één overkoepelende wet komt, waarin alle Animal Health-gerelateerde regels worden opgenomen.

Wil je meer te weten te komen over dit seminar? Lees dan het verslag van Theo Slegers!

Invullen plaagdieren enquête

Veel mensen komen in aanraking met plaagdieren in of om het huis. Toch is er maar weinig bekend over het aantal keren dat dit voorkomt, en hoe mensen daarmee om gaan. Daarom doet de divisie Veterinaire Volksgezondheid van de faculteit Diergeneeskunde onderzoek naar de mate waarin plaagdieren voorkomen in de Nederlandse huishoudens. Ook als je geen last hebt van plaagdieren in of om je huis dan horen wij dat graag.

Het onderzoek is geheel anoniem en neemt zo’n tien minuten in beslag. Open deze link om de enquête te starten.

De divisie Veterinaire Volksgezondheid maakt deel uit van het Institute for Risk Assessment Sciences.

Commissieleden gezocht

Lieve leden en andere geïnteresseerden,

In oktober vindt naast de bestuurswissel ook de detachering plaats van enkele commissieleden. Wij zijn daarom op zoek naar studenten die onze commissies willen komen versterken.

Wij zijn nog op zoek naar studenten voor de volgende commissies:
– Redactiecommissie
– Volksgezondheidcommissie
– Dierwelzijncommissie
– Activiteitencommissie
– Symposiumcommissie
In de hal van het Androclus hangt op de begane grond een inschrijflijst. Uiteraard is het ook mogelijk je via info@voormensendier.nl op te geven!

Met jouw commissie zal je excursies, lezingen, symposia, etc. organiseren. Een erg leuke en leerzame tijd!

Met vriendelijke groet,

Het h.t. bestuur der studievereniging Hygieia  

One Health community opgericht

In augustus 2015 wordt een One Health community gestart. De One Health Community heeft als doel studenten, docenten en andere geïnteresseerden actief met elkaar te laten samenwerken op het gebied van One Health.

One Health is door de faculteit Diergeneeskunde geïdentificeerd als speerpunt voor onderwijs en onderzoek. Dit is ook beschreven in de strategienota van de faculteit voor de komende jaren. Een ontwikkeling is de start in september 2014 van de track One Health binnen de master Diergeneeskunde. Deze track maakt het voor diergeneeskunde studenten in de drie masterrichtingen Paard, Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren/veterinaire volksgezondheid, mogelijk om bijna een jaar bezig te zijn met One Health.

Studenten Diergeneeskunde volgen 10 weken ingeroosterd onderwijs en kunnen de rest van de tijd een persoonlijk onderwijsprogramma lopen. Dit persoonlijke onderwijsprogramma zorgt er wel voor dat studenten elkaar weinig of niet tegenkomen. Om wel een gedeelde classroom en discussieplaats te creëren, is deze community gestart. De studenten van de track kunnen binnen hun eigen domein met elkaar contact hebben en ervaringen delen. Daarnaast is er een open deel waar iedereen die geïnteresseerd is in One Health (studenten en professionals) via een inlogcode toegang toe kan krijgen. Via deze community kan deze groep op de hoogte gehouden worden over One Health initiatieven, maar kan er ook gediscussieerd worden over One Health onderwerpen. Daarnaast worden er links aangegeven met b.v. de One Health nieuwsbrief en de nieuwsbrieven van GKZ en Hygieae. Wanneer deze community zijn doel weet te behalen, namelijk het ontstaan van een actief netwerk binnen Nederland van One Health enthousiastelingen, zou dit een eerste stap kunnen zijn naar een internationale community.

Stageplek bij Ministerie van Economische Zaken voor master student LH

Het ministerie van Economische zaken biedt een stageplaats voor een student om te werken aan een wijziging van het draaiboek Aviaire Influenza. De werkzaamheden zijn:

  • Inventarisatie van wijzigingsvoorstellen voor het draaiboek (nav de laatste uitbraken hoog pathogene vogelgriep)
  • Beoordeling van deze voorstellen (veterinair, uitvoeringstechnisch en juridisch). Deze beoordeling wordt uitgezet bij AI deskundigen, handhavers en juristen (schriftelijk of in overleg vorm). Het is ook mogelijk dat de Deskundigengroep Dierziekten hierover geconsulteerd wordt.
  • Formuleren van concrete wijzigingsvoorstellen.

Het gaat om een periode van minimaal 3 maanden. Het uitvoeren van bovenstaand lijstje is uitdagend en vraagt wel wat van de student, maar geeft ook de kans om kennis te maken met de Rijksoverheid, pluimveesector, onderzoekswereld en NVWA.