Invullen plaagdieren enquête

Veel mensen komen in aanraking met plaagdieren in of om het huis. Toch is er maar weinig bekend over het aantal keren dat dit voorkomt, en hoe mensen daarmee om gaan. Daarom doet de divisie Veterinaire Volksgezondheid van de faculteit Diergeneeskunde onderzoek naar de mate waarin plaagdieren voorkomen in de Nederlandse huishoudens. Ook als je geen last hebt van plaagdieren in of om je huis dan horen wij dat graag.

Het onderzoek is geheel anoniem en neemt zo’n tien minuten in beslag. Open deze link om de enquête te starten.

De divisie Veterinaire Volksgezondheid maakt deel uit van het Institute for Risk Assessment Sciences.