Over ons

Welkom op de site van Studievereniging Hygieia!
Studievereniging Hygieia richt zich op het ondersteunen van studenten in hun kennis- en competentieontwikkeling op het gebied van One Health: de interdisciplinaire samenwerking in de zorg voor mens, dier en milieu. 

Visie
Voor alle professionals op het gebied van One Health is het van essentieel belang dat zij elkaar weten te vinden en hun kennis en competenties kunnen delen. De basis die bij de opleidingen verkregen wordt, biedt onvoldoende mogelijkheden voor studenten om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. 

Missie en strategie
Studievereniging Hygieia wil bijdragen aan het bewustzijn van de mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking en deze samenwerking voor alle studenten toegankelijk maken. Studievereniging Hygieia ziet studenten als de professionals van de toekomst en organiseert en faciliteert voor hen educatieve bijeenkomsten rond het thema One Health. Dit doet zij in de vorm van lezingen, workshops, excursies en symposia. Daarnaast publiceert zij artikelen in het kader van veterinaire volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, wetgeving en milieu.

Ontstaan
Studievereniging Hygieia is opgericht in 2005 door drie studenten Diergeneeskunde. Studenten Geneeskunde, Farmacie, Biologie en Biomedische Wetenschappen werden betrokken in het concept en verrijkten de vereniging met hun ideeën en inzichten.

Opbouw
De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur van zes studenten. Jaarlijks wordt het voltallige bestuur gewisseld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende commissies. 

Contacten
Studievereniging Hygieia staat in contact met Utrechtse studenten. Daarnaast zijn er goede banden met professionals die werkzaam zijn op het gebied van One Health. Studievereniging Hygieia wordt financieel ondersteund door haar partners en vrienden.  

Ons huidige bestuur kunt u hier vinden.
Alle voorgaande besturen vindt u
hier.
Onze commissies staan op deze pagina.