Onze partners

Onze platinum partner
Kiwa en KDS
Kiwa CMR is de Nederlandse food, feed & farm-divisie van Kiwa. Onze verschillende bedrijfsonderdelen bieden ketenbrede test-, inspectie- en certificatie activiteiten aan voor de gehele agrifoodsector. Het dienstenpakket van Kiwa CMR bestaat uit controles en audits, onderzoeken, keuringen, inspecties, bemonsteringen, certificeringen, classificaties, kwaliteitsregelingen, automatisering en (project)management. Voor meer informatie over Kiwa CMR klik hier.

Kiwa CMR levert ook management en ondersteunende diensten aan andere organisaties zoals de brancheverenigingen voor de varkens-, kalver- en pluimveesector en keuringsorganisatie KDS.

KDS staat voor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector. De hoofdactiviteit van KDS bestaat uit het beschikbaar stellen van officiële assistenten aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor het verrichten van post mortem keuringswerkzaamheden in alle Nederlandse roodvlees slachthuizen. Daarnaast verzorgt KDS de monsterneming voor het onderzoek op Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE) bij slachtrunderen.
Voor meer informatie over KDS klik hier.

Onze gouden partner
Op dit moment hebben wij geen gouden partner. Heeft u interesse in deze positie neem dan contact op met onze Commissaris PR & Sponsoring, Bo Bouwmeester. Haar e-mailadres staat onderaan op deze pagina.

Onze zilveren partner
De Eijkman Stichting
Professor Eijkman was een Nobelprijswinnaar die onder andere vitaminen heeft ontdekt. Naar zijn naam is de Eijkman stichting opgericht. De Eijkman stichting houdt zich bezig met het bevorderen van hygiëne in woon-, werk- en leefomgeving. Ook worden daarnaast trainingen in laboratiumdiagnostiek en onderwijs op het gebied van kwaliteitszorg, reinigen en  desinfectie, persoonlijke hygiëne en ongediertebestrijding gegeven.

Onze bronzen partners
ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen ontwikkelt op het gebied van parasieten.
Deze zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke informatie en bedoeld om een goede praktijkvoering te stimuleren voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren.
Hierdoor kan het ziekterisico en de overdracht van parasieten naar dieren en mensen geminimaliseerd worden.
ESCCAP streeft naar een Europa waar parasieten niet langer een probleem vormen voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren en mensen.
Voor meer informatie klik hier.

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) is dé onafhankelijke belangenvereniging voor practici. Het CPD plaatst de deskundigheid van de dierenarts en de zorg voor het dier centraal. Practici zijn voor dierhouders in uiteenlopende diergeneeskundige werkvelden het eerste aanspreekpunt als het gaat om de preventieve gezondheidszorg voor dier en mens en sluit daarmee aan bij de missie en visie van Studievereniging Hygieia. Het CPD-lidmaatschap voor studenten en het eerste jaar na afstuderen is gratis.
Meer weten over het CPD: https://www.cpd-online.nl

Voor informatie over de mogelijkheden op het gebied van partnerschap kan contact worden opgenomen met Bo Bouwmeester via het e-mailadres PR@voormensendier.nl.