Onze partners

Onze platinum partner

Op dit moment hebben wij geen platinum partner. Heeft u interesse om onze platinum partner te worden? Mail dan naar pr@voormensendier.nl.

Onze gouden partner

Kiwa en KDS
Kiwa CMR is de Nederlandse food, feed & farm-divisie van Kiwa. Onze verschillende bedrijfsonderdelen bieden ketenbrede test-, inspectie- en certificatieactiviteiten aan voor de gehele agrifoodsector. Het dienstenpakket van Kiwa CMR bestaat uit controles en audits, onderzoeken, keuringen, inspecties, bemonsteringen, certificeringen, classificaties, kwaliteitsregelingen, automatisering en (project)management. Voor meer informatie over Kiwa CMR klik hier.

Kiwa CMR levert ook management en ondersteunende diensten aan andere organisaties zoals de brancheverenigingen voor de varkens-, kalver- en pluimveesector en keuringsorganisatie KDS.

KDS staat voor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector. De hoofdactiviteit van KDS bestaat uit het beschikbaar stellen van officiële assistenten aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor het verrichten van post mortem keuringswerkzaamheden in alle Nederlandse roodvleesslachthuizen. Daarnaast verzorgt KDS de monsterneming voor het onderzoek op Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE) bij slachtrunderen.
Voor meer informatie over KDS klik hier.

Onze zilveren partner

De Eijkman Stichting
Professor Eijkman was een Nobelprijswinnaar die onder andere vitaminen heeft ontdekt. Naar zijn naam is de Eijkman stichting opgericht. De Eijkman stichting houdt zich bezig met het bevorderen van hygiëne in woon-, werk- en leefomgeving. Ook worden daarnaast trainingen in laboratiumdiagnostiek en onderwijs op het gebied van kwaliteitszorg, reinigen en desinfectie, persoonlijke hygiëne en ongediertebestrijding gegeven. De Eijkman Stichting is niet alleen een zilveren partner van Studievereniging Hygieia, maar steunt ook de organisatie van het Zoobiquitycongres.

Onze bronzen partners

ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen ontwikkelt op het gebied van parasieten. Deze zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke informatie en bedoeld om een goede praktijkvoering te stimuleren voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren. Hierdoor kan het ziekterisico en de overdracht van parasieten naar dieren en mensen geminimaliseerd worden. ESCCAP streeft naar een Europa waar parasieten niet langer een probleem vormen voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren en mensen. Voor meer informatie klik hier.

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) is dé onafhankelijke belangenvereniging voor practici. Het CPD plaatst de deskundigheid van de dierenarts en de zorg voor het dier centraal. Practici zijn voor dierhouders in uiteenlopende diergeneeskundige werkvelden het eerste aanspreekpunt als het gaat om de preventieve gezondheidszorg voor dier en mens en sluit daarmee aan bij de missie en visie van Studievereniging Hygieia. Het CPD-lidmaatschap voor studenten en het eerste jaar na afstuderen is gratis.
Meer weten over het CPD: https://www.cpd-online.nl

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. De NVWA ziet er daarom op toe dat ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. Daarnaast brengt de NVWA in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn en treedt op waar dit nodig is.

Voor een dierenarts zijn er verschillende mogelijkheden bij de NVWA. Sommige dierenartsen werken op Schiphol bij de import van honden, levende kreeften of siervissen. Andere hebben een inspectiefunctie en zien toe op het welzijn van dieren aan het eind van hun leven in het slachthuis, of zien toe op de export van levende dieren, en diergezondheid in het algemeen, bijvoorbeeld bij vogelgriep. Ze houden zich ook bezig met de papegaaienziekte bij mensen thuis (zoönose) en de voedselveiligheid van het vlees. Anderen hebben een functie die gericht is op de kwaliteitswaarborging van dierenartsen, weer anderen ontwikkelen richtlijnen voor infectieziektepreventie. Het zijn altijd dynamische en afwisselende functies. Voor meer informatie klik hier.

Voor informatie over de mogelijkheden op het gebied van partnerschap kan contact worden opgenomen met Najade Schepel via het e-mailadres PR@voormensendier.nl.