Dierwelzijncommissie

De dierwelzijncommissie organiseert activiteiten omtrent het begrip dierwelzijn en de relatie tussen mens en dier. Dat dit ruime begrippen zijn, komt naar voren in de diversiteit van georganiseerde activiteiten.
Lezingen over dierwelzijn van dierentuindieren, gedrag bij getraumatiseerde honden, training van politiepaarden, de dierenpolitie, forensisch diergeneeskunde en dierwelzijnsaspecten bij zeezoogdieren zijn hier voorbeelden van. Daarnaast worden ook excursies georganiseerd, zoals een bezoek aan een nertsenhouderij waarbij diverse huisvestingssystemen aan bod kwamen en een bezoek aan een veehouder die op een natuurlijke wijze zijn bedrijf wil runnen en hierbij geen antibiotica gebruikt.

De dierwelzijncommissie bestaat uit:

  • Tanya Tjalma (voorzitter)
  • Fardou Huitink
  • Stella Steenbergen
  • Tiffany Suiters
  • Maartje Huitink
  • Yara van Rijswijk
  • Zanna Verheij