Stageplek bij Ministerie van Economische Zaken voor master student LH

Het ministerie van Economische zaken biedt een stageplaats voor een student om te werken aan een wijziging van het draaiboek Aviaire Influenza. De werkzaamheden zijn:

  • Inventarisatie van wijzigingsvoorstellen voor het draaiboek (nav de laatste uitbraken hoog pathogene vogelgriep)
  • Beoordeling van deze voorstellen (veterinair, uitvoeringstechnisch en juridisch). Deze beoordeling wordt uitgezet bij AI deskundigen, handhavers en juristen (schriftelijk of in overleg vorm). Het is ook mogelijk dat de Deskundigengroep Dierziekten hierover geconsulteerd wordt.
  • Formuleren van concrete wijzigingsvoorstellen.

Het gaat om een periode van minimaal 3 maanden. Het uitvoeren van bovenstaand lijstje is uitdagend en vraagt wel wat van de student, maar geeft ook de kans om kennis te maken met de Rijksoverheid, pluimveesector, onderzoekswereld en NVWA.