One Health community opgericht

In augustus 2015 wordt een One Health community gestart. De One Health Community heeft als doel studenten, docenten en andere geïnteresseerden actief met elkaar te laten samenwerken op het gebied van One Health.

One Health is door de faculteit Diergeneeskunde geïdentificeerd als speerpunt voor onderwijs en onderzoek. Dit is ook beschreven in de strategienota van de faculteit voor de komende jaren. Een ontwikkeling is de start in september 2014 van de track One Health binnen de master Diergeneeskunde. Deze track maakt het voor diergeneeskunde studenten in de drie masterrichtingen Paard, Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren/veterinaire volksgezondheid, mogelijk om bijna een jaar bezig te zijn met One Health.

Studenten Diergeneeskunde volgen 10 weken ingeroosterd onderwijs en kunnen de rest van de tijd een persoonlijk onderwijsprogramma lopen. Dit persoonlijke onderwijsprogramma zorgt er wel voor dat studenten elkaar weinig of niet tegenkomen. Om wel een gedeelde classroom en discussieplaats te creëren, is deze community gestart. De studenten van de track kunnen binnen hun eigen domein met elkaar contact hebben en ervaringen delen. Daarnaast is er een open deel waar iedereen die geïnteresseerd is in One Health (studenten en professionals) via een inlogcode toegang toe kan krijgen. Via deze community kan deze groep op de hoogte gehouden worden over One Health initiatieven, maar kan er ook gediscussieerd worden over One Health onderwerpen. Daarnaast worden er links aangegeven met b.v. de One Health nieuwsbrief en de nieuwsbrieven van GKZ en Hygieae. Wanneer deze community zijn doel weet te behalen, namelijk het ontstaan van een actief netwerk binnen Nederland van One Health enthousiastelingen, zou dit een eerste stap kunnen zijn naar een internationale community.