Categorie: Discussieplatform

Biologische veehouderij en het milieu

Manon van de redactiecommissie heeft weer haar uiterste best gedaan op het schrijven van een nieuw artikel. Deze keer behandelen we de biologische veehouderij en het milieu.

Milieu en klimaat veranderingen worden vooral geassocieerd met fabrieken en verkeer. Minder bekend zijn de effecten van de landbouw en veehouderij op het milieu en het klimaat. Nu is er de biologische veehouderij wat consumenten een goed gevoel geeft. De vraag is nu alleen is dit gevoel terecht?

Lees hier het artikel en laat ons weten wat je van het artikel vond!

De opkomst van de ziekte van Lyme

Manon van Ewijk uit onze redactiecommissie heeft weer haar uiterste best gedaan op het schrijven van een nieuw artikel.

Deze keer gaat het over de opkomst van de ziekte van Lyme en hoe dit in verband zou kunnen staan met het jachtbeleid in Nederland. De hoeveelheid beet-gevallen door teken is in de afgelopen jaren namelijk sterk gestegen en zo is ook de reeën populatie sterk toegenomen aangezien er niet meer op die dieren mag worden gejaagd. De vraag is dus of dit ook daadwerkelijk iets met elkaar vandoen heeft.

Lees het nieuwe artikel van de redactiecommissie nu hier!

Wij vinden het altijd heel erg leuk om te horen wat jullie van het artikel vonden. Een enkele like doet ons zeker ook al goed!

Ons magazine in een nieuw jasje!

In het hele bestaan van het magazine Mens én dier werd elk jaar de nieuwe voorzitter van de redactiecommissie voorgesteld. In vijf jaargangen tijd heeft het magazine haar hoogtepunt bereikt en is het tijd om het magazine eens opnieuw voor te stellen. Het magazine liet altijd een heel scala aan onderwerpen aan bod komen, maar de interactie tussen auteurs, lezers en lezers onderling ontbrak. Daarom wordt vanaf vandaag hier op de website het magazine in een ander concept voort gezet. Graag stellen wij dit vernieuwde concept aan jullie voor!

Het leek ons voor zowel de lezer als voor de redactiecommissie gewenst om onze artikelen in wat kleinere porties aan bieden. Hiermee hopen we als het ware wat meer ‘gebruikersgemak’ te creëren, omdat je zo vaker iets te lezen hebt en ook de artikelen meer je aandacht kunt geven.

Het magazine heeft altijd alleen digitaal bestaan maar maakt toch een – moderne – grote ontwikkeling door. Het verandert in een discussieplatform. Immers blijven de kreten ‘multidisciplinair’, ‘samenwerken’ en ‘kennisdelen’ speerpunten van zowel Hygieia als van het magazine Mens en Dier. En hoe kan dat beter in een nieuw jasje gestoken dan door de mogelijkheid te bieden te discussiëren, speculeren en ideeën te delen op een makkelijk toegankelijke plaats? Zo wordt elk artikel een mini Mens en Dier-uitgave op zich.

Voorlopig vind je in ieder geval één keer in de drie weken een artikel zoals je die ook altijd in de vertrouwde categorieën in het magazine vond. Tussendoor blijven we natuurlijk verslagen plaatsen van onze activiteiten, of van externe One Health gerelateerde activiteiten. Hiernaast willen we de interactie op gang helpen via het openen van een respectvolle discussie, door een stelling over het betreffende onderwerp te schrijven. Deze stellingen zijn puur bedoeld om een discussie te openen, met als doel van elkaar te leren en ook om andere uitgangspunten te horen. Natuurlijk leent het ene onderwerp zich veel beter voor een discussie dan het andere onderwerp en zal er niet altijd een uitgebreide discussie volgen.

We hopen dat jullie dit nieuwe concept kunnen waarderen, jullie feedback is zeer welkom! Ook ingezonden stukken of ideeën voor een onderwerp ontvangen we graag.

We gaan van start met de column van Louise (onze vaste columnist uit het magazine) en een verslag van het Zoobiquity-congres, georganiseerd door Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland, geschreven door Anna Tellegen. We wensen jullie heel veel leesplezier!

Groetjes,

De redactiecommissie

Wie is er verantwoordelijk voor niet-gehouden dieren?

Hadden we de gestrande bultrugwalvis Johannes (Johanna) moeten redden, moeten doodmaken, of hadden we ons er helemaal niet mee mogen bemoeien?

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) vindt dat er behoefte is aan
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de omgang met niet-gehouden dieren.

In haar zienswijze‘Zorgplicht natuurlijk gewogen’ legt de Raad uit wie wanneer en waarom verantwoordelijk is voor het welzijn van semi- en niet-gehouden dieren.

 

Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Vrijdag 30 november publiceerde de Gezondheidsraad het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’. Hieraan werkten vier hoogleraren van onze faculteit mee. De conclusie van het rapport: het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen.

 

Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden.

Download het rapport hier: Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

(Bron: Gezondheidsraad, 2012)

 

Studenten Diergeneeskunde lanceren One Health film

Dat je met de studie Diergeneeskunde veel meer kunt dan alleen werken in de praktijk bewijzen twee oud bestuursleden van de studievereniging Hygieia in hun korte promotiefilm ‘One Health Vets’, die gisteren in première is gegaan. Deze film belicht de carrièremogelijkheden voor dierenartsen buiten de traditionele dierenartsenpraktijk en behandelt onder andere de samenwerking tussen humane en veterinaire geneeskunde, oftewel het One Health principe. Op de voorlichtingsdag op 19 maart zal de korte film voor het eerst aan scholieren worden getoond.

Naast dat de film ingaat op de brede carrièremogelijkheden en de belangrijke maatschappelijke positie van de dierenarts, behandelt de film het One Health thema. One Health is een wereldwijde strategie om internationale samenwerking te bevorderen in de gezondheidszorg voor mens, dier en omgeving. De synergie op het gebied van biomedisch onderzoek, wetenschappelijke kennis, het verbeteren van medisch onderwijs en klinische zorg zal de gezondheidszorg voor mens en dier in de 21e eeuw verder brengen. 

Bekijk de film op http://www.youtube.com/watch?v=fzaeWeK7GfE

Studenten Diergeneeskunde Merel Rooijmans en Tineke Kramer wilden graag hun steentje bijdragen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en namen het initiatief om de voorlichtingsfilm te maken met behulp van de faculteit Diergeneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. “Veel scholieren hebben vaak een baan in de dierenartsenpraktijk voor ogen als ze Diergeneeskunde willen studeren”, aldus Merel Rooijmans. “Dit is op zich ook wel een logische stap, maar er is zoveel meer”, vult Tineke Kramer aan. “En dat willen we graag delen met aankomende studenten Diergeneeskunde.”

“Een goed verhaal vergeet niemand. Een goed verhaal is tijdloos. Aankomende en huidige studenten Diergeneeskunde maken kennis met de carrièremogelijkheden buiten de praktijk. We volgen een dag uit het leven van drie Public Health – One Health professionals uit de diergeneeskunde. Een dag vol met hun verhalen. Om te horen, te zien en door te vertellen.”

Meer informatie

Marieke Veldman, persvoorlichter faculteit Diergeneeskunde, (030) 253 3430, m.m.veldman@uu.nl.
Marjolijn Fijten, perscoördinator KNMvD, (030) 6348 922, m.fijten@knmvd.nl