Verslag Voorjaarssymposium Genetica

Hier het verslag van ons afgelopen voorjaarssymposium Genetica geschreven door Joshka Wolfs.

Op 22 maart vond het jaarlijks terugkerende voorjaarssymposium van Hygieia wederom plaats, ditmaal gaande over Genetica o.d.z. may the genes be ever in your favor. Dat dit evenement pas om 15:30 startte, deed niets af aan de volheid van het programma; er waren 5 lezingen gepland, inclusief een quiz aan het einde. Men moest zich daartoe wel houden aan een strak tijdschema, wat keurig in goede banen werd geleid door de dagvoorzitter, Frans van Knapen. Meneer van Knapen bleek niet alleen daarom de juiste keus; hij slaagde erin de lezingen op een leuke manier aan elkaar te praten en was ook nog eens een kei in ons beperken tot enkel “de belangrijkste vraag” aan het eind van elke lezing (hoewel hij ons af en toe ook wel een beetje meer ruimte gaf).

Er werden deze avond verschillende onderwerpen belicht, waardoor niemand in de zaal zich hoefde te vervelen. Gestart werd met twee lezingen over de agrarische sector; de een over de bijdrage van de fokkerij aan de voedselzekerheid in de wereld, de ander over het belang van behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in onze landbouwhuisdierensector. De belangen van genetica in deze sector zijn door hen zeker goed naar voren gebracht! Na deze interessante lezingen volgde een invallende spreker, die sprak over genetische gezondheidsproblemen van de hond. Chapeau dat hij voor zijn collega inviel op het laatste moment, en ook hij gaf een zeer interessante lezing, die ons zelfs af kon leiden van onze inmiddels rommelende magen! Na zijn spreektijd was het namelijk tijd voor het diner, waarbij we anderhalf uur hadden om ons vol te stoppen met allerlei lekkernijen uit de Chinese keuken. Toen iedereen goed gevoed was, mochten we weer terug de collegebanken in om de laatste twee lezingen van de avond aan te horen. Beide sprekers slaagden erin om onze post-prandriale dip snel te doen vergeten; het toetje bestond namelijk uit ethiek en, ook niet onbelangrijk voor een One Health vereniging, een spreker uit het humane medische circuit, met een verhaal over gepersonaliseerde behandeling van epilepsie. Het interessante aan al deze lezingen was dus dat zowel de veterinaire gezondheid, de economische voedselsector, de landbouwhuisdierensector, de ethische aspecten én de humane gezondheid werden behandeld. Hierdoor werd een hoop nieuwe kennis opgedaan. Dit werd afsluitend getest met een quiz die werd verzorgd door Alexandra Knossenburg. In een “Petje Op, Petje Af”-achtige setting mocht de zaal strijden voor een mooie prijs. De leerzame avond werd pas echt afgesloten tijdens de borrel, waar de symposiumcommissie en het bestuur mochten proosten op weer een zeer geslaagd symposium!