Categorie: Discussieplatform

Wie is er verantwoordelijk voor niet-gehouden dieren?

Hadden we de gestrande bultrugwalvis Johannes (Johanna) moeten redden, moeten doodmaken, of hadden we ons er helemaal niet mee mogen bemoeien?

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) vindt dat er behoefte is aan
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de omgang met niet-gehouden dieren.

In haar zienswijze‘Zorgplicht natuurlijk gewogen’ legt de Raad uit wie wanneer en waarom verantwoordelijk is voor het welzijn van semi- en niet-gehouden dieren.

 

Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Vrijdag 30 november publiceerde de Gezondheidsraad het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’. Hieraan werkten vier hoogleraren van onze faculteit mee. De conclusie van het rapport: het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen.

 

Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden.

Download het rapport hier: Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

(Bron: Gezondheidsraad, 2012)

 

Studenten Diergeneeskunde lanceren One Health film

Dat je met de studie Diergeneeskunde veel meer kunt dan alleen werken in de praktijk bewijzen twee oud bestuursleden van de studievereniging Hygieia in hun korte promotiefilm ‘One Health Vets’, die gisteren in première is gegaan. Deze film belicht de carrièremogelijkheden voor dierenartsen buiten de traditionele dierenartsenpraktijk en behandelt onder andere de samenwerking tussen humane en veterinaire geneeskunde, oftewel het One Health principe. Op de voorlichtingsdag op 19 maart zal de korte film voor het eerst aan scholieren worden getoond.

Naast dat de film ingaat op de brede carrièremogelijkheden en de belangrijke maatschappelijke positie van de dierenarts, behandelt de film het One Health thema. One Health is een wereldwijde strategie om internationale samenwerking te bevorderen in de gezondheidszorg voor mens, dier en omgeving. De synergie op het gebied van biomedisch onderzoek, wetenschappelijke kennis, het verbeteren van medisch onderwijs en klinische zorg zal de gezondheidszorg voor mens en dier in de 21e eeuw verder brengen. 

Bekijk de film op http://www.youtube.com/watch?v=fzaeWeK7GfE

Studenten Diergeneeskunde Merel Rooijmans en Tineke Kramer wilden graag hun steentje bijdragen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en namen het initiatief om de voorlichtingsfilm te maken met behulp van de faculteit Diergeneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. “Veel scholieren hebben vaak een baan in de dierenartsenpraktijk voor ogen als ze Diergeneeskunde willen studeren”, aldus Merel Rooijmans. “Dit is op zich ook wel een logische stap, maar er is zoveel meer”, vult Tineke Kramer aan. “En dat willen we graag delen met aankomende studenten Diergeneeskunde.”

“Een goed verhaal vergeet niemand. Een goed verhaal is tijdloos. Aankomende en huidige studenten Diergeneeskunde maken kennis met de carrièremogelijkheden buiten de praktijk. We volgen een dag uit het leven van drie Public Health – One Health professionals uit de diergeneeskunde. Een dag vol met hun verhalen. Om te horen, te zien en door te vertellen.”

Meer informatie

Marieke Veldman, persvoorlichter faculteit Diergeneeskunde, (030) 253 3430, m.m.veldman@uu.nl.
Marjolijn Fijten, perscoördinator KNMvD, (030) 6348 922, m.fijten@knmvd.nl

Nieuwe website veterinair antibioticabeleid gelanceerd

Op vrijdag 17 december lanceerde de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) de website wvab.nl. De website geeft uitleg over het veterinaire antibioticumbeleid. Voor publiek en diereigenaren wordt informatie gegeven over de werking van antibiotica en resistentie. Voor houders van voedselproducerende dieren en dierenartsen wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om resistentie te voorkomen. De aanpak richt zich op verminderen, verfijnen, vervangen, verantwoorden en voorlichten. Tevens zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het antibioticumbeleid via deze website te volgen.

Formularia
De WVAB-website is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) is sinds 1990 actief en maakt onderdeel uit van de KNMvD. De WVAB heeft de opdracht richtlijnen te maken voor restrictief en selectief antibioticumgebruik: de formularia. De WVAB presenteert de formularia in het vervolg op deze website.

Met vriendelijke groet,
Hugo de Groot,  wvab@knmvd.nl
Team veterinaire zaken

Transparantie in de veehouderij

De consument oefent met zijn inkopen bedoeld of onbedoeld invloed uit op dierenwelzijn. Er blijkt echter vaak een ‘kloof’ tussen het product wat in het winkelschap ligt en het dier op de boerderij en het gehele productieproces. Voor meer begrip en samenwerking in de veehouderij is transparantie van belang. In opdracht van het ministerie verrichtte het Lanbouw-Economisch Instituut (LEI) onderzoek naar de transparantie van de veehouderij. Dit rapport, met als titel ‘Vee in zicht; Boeren en burgers over transparantie in de veehouderij’, is sinds 5 juli 2011 te lezen via de site. In de resultaten staat samengevat dat veehouders meer inzichtelijker zullen maken hoe zij hun dieren houden, als: duidelijker wordt aan welke normen ze gehouden zullen worden door EL&I, geïnvesteerd wordt in voorlichting aan en professionalisering van veehouders, er financiële of andere voordelen voor veehouders aan worden verbonden. Meer burgers zullen gaan kijken hoe de veehouder zijn dieren houdt, als: het aanbod bekender wordt doordat er meer reclame voor wordt gemaakt, de veehouder zelf aanwezig is en betrouwbare toelichting geeft op zijn bedrijf en de volgende schakels in de keten, het aanbod divers blijft, en ook aansluit bij de behoeften van kinderen.Het gehele rapport is te lezen op de site van het LEI.

Nieuws overzicht: Ritueel slachten

Al maanden wordt er vurig gediscussieerd over ritueel slachten. Nu is er eindelijk een akkoord en nog gaat de discussie door. Het is een grote wirwar van emoties, religie en zelf de wetenschappers spreken elkaar tegen. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende headlines te verzamelen in een poging overzicht te behouden. Hoe kwamen we van “Steeds minder steun voor verbod onverdoofd ritueel slachten” naar het toch hebben van een akkoord?

9 juni:

Steeds minder steun voor verbod onverdoofd ritueel slachten

16 juni:

Joodse Gemeente: ‘Wij zijn geen barbaren’

19 juni:

Ledenraad PvdA wil géén verbod op ritueel slachten

21 juni:

‘Debat over rituele slacht stinkt’

NB bovenstaand artikel is een opiniestuk. Dat wij een link ernaar plaatsen wil niet zeggen dat het per se de meningen van Hygieia en/of haar leden vertegenwoordigt, maar in de mening van de auteur van dit artikel de problematiek waar de discussie onder lijdt goed weergeeft; namelijk dat emoties en religie de boventoon zijn gaan spelen en de wetenschap verdringen. Of zoals in de woorden van Henk Jan Ormel: “Wij praten hier als politici over veterinaire zaken, dat zouden we aan deskundigen moeten overlaten.”

22 juni:

Kritiek op compromis over slacht

23 juni:

Tweede Kamer akkoord over rituele slacht

Onverdoofde rituele slacht mag niet meer. Tenzij …

Verbod onverdoofde slacht doorbraak voor Thieme

24 juni:

‘Vrijheid van godsdienst telt blijkbaar niet meer mee’

Voorlopig geen kabinetsstandpunt rituele slacht

‘Compromis ritueel slachten is fopspeen’

25 juni:

Joodse instanties willen auteur rapport ritueel slachten horen

Er zit van alles op alles

Op BNR radio wordt Mark Bonten, hoogleraar infectieziekten UMC Utrecht, geïnterviewd over de EHEC bacterie naar aanleiding van het persbericht van TNO. In dit persbericht wordt gesproken over de oplossing tegen de resistente EHEC bacterie. Het is onduidelijk welke natuurlijke middelen TNO heeft ontdekt, mogelijk betreft het probiotica. Volgens Marc Bonten worden de gevaren van resistente bacteriën echter overdreven. ‘Er zit immers van alles op alles‘. De uitbraak schudt ons goed wakker waardoor we weer extra allert zijn op de manier waarop wij voedsel produceren en het grote belang van voedselveiligheid. Via onderstaande link is de uitzending terug te luisteren:http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=126483&audioId=126497

Universiteit Gent lanceert ABcheck

De AntiBiotica-check bied veehouders, dierenartsen en andere geinteresseerden de mogelijkheid het antibioticagebruik in de koppel te kwantificeren en te vergelijken met andere veehouders. Het is een gebruiksvriendelijke, gratis rekenmachine en de gegevens worden anoniem verwerkt. Op dit moment is deze website geschikt voor de berekening van het antibioticumgebruik op varkens-pluimvee- en kalkoenbedrijven. De module voor rundvee is volop in ontwikkeling en mag u binnenkort verwachten.

 

Het reduceren van antibioticagebruik en verantwoord gebruik van de beschikbare middelen, zowel medisch als veterinair, wordt gezien als een van de belangrijkste aandachtspunten in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De slogan,“Check, reduce and improve”,  weerspiegelt de visie waarmee de website is ontwikkeld: we moeten ons antibioticagebruik meten. De geproduceerde gegevens geven veehouders de gelegenheid hun antibioticamanagement aan te passen en geeft adviseurs de kans bedrijfsspecifiek advies te geven, wat gezamenlijk kan leiden tot een meer verantwoorde en verminderd antibiticagebruik.

De website biedt tevens achtergrondinformatie over antibiotica en antibioticaresistentie met interesante links en downloads over deze onderwerpen.

De ABcheck is ontwikkeld door de Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie van de Faculteit Diergeneeskunde binnne het project “Reductie antibioticumgebruik”.

www.abcheck.ugent.be Kijk en probeer het zelf!

Megastallen

Er wordt steeds meer gesproken over het begrip ‘megastallen’ en er heerst grote betrokkenheid vanuit onze maatschappij! Hierbij gaat het niet alleen om de omvang van megastallen maar ook om de gehele veehouderij en duurzaamheid. Om deze reden wil Staatssecretaris Henk Bleker graag weten welke relaties de burger ziet tussen de grootte van stallen en de mogelijkheden om te ondernemen, de wijze waarop er voor melkkoeien, varkens, kippen en melkgeiten gezorgd wordt en de gevolgen die er zijn voor volksgezondheid, milieu en landschap. Het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie heeft hiervoor een interessante website opgericht om deze maatschappelijke dialoog over megastallen vorm te geven. In september 2011 zullen de uitkomsten hiervan worden gepresenteerd aan meneer Bleker zodat deze de uitkomsten mee kan nemen in zijn standpunt welke in oktober 2011 naar buiten zal worden gebracht. Op de site is tevens meer achtergrondinformatie, (onderzoeks)rapporten en ook meerdere links naar interessante informatie over megastallen elders te vinden. Surf dus naar: http://www.dialoogmegastallen.nl/ om deel te nemen aan dit debat door opmerkingen of vragen te plaatsen of voor meer informatie. Zoals ook op de site wordt aangegeven kun je pas een echte mening vormen als men een megastal heeft bezocht. Hygieia is op 10 juni 2011 dan ook op bezoek geweest bij een megastal in Elsendorp.

**UPDATE** Ondertussen is de laatste fase van de megastallen discussie aangebroken: Hans Alders, de leider van de discussie, heeft 4 scenario’s geschetst. Hier kan tot 1 juli nog op gereageerd worden, daarna zal er een rapport verschijnen. Bekijk de scenario’s hier.

Overzicht antibiotica discussie

Voor de mensen die niet dagelijks het nieuws volgen, of voordat ze zich een mening vormen toch nog even de belangrijke punten willen nalopen, hebben we een overzicht gemaakt van de gebeurtenissen rondom de recente opleving van de discussie over antibiotica gebruik.

9 april: Het NRC-artikel waar het allemaal (weer) mee begon.

11 april: Reactie van de KNMvD (omschreven door het NRC)

13 april: Reactie staatsecretaris Bleker.

15 april: KNMvD persbericht

13 mei: Lianne Smink, diergeneeskunde student, schrijft een opiniestuk  op de DUB-website.