Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Vrijdag 30 november publiceerde de Gezondheidsraad het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’. Hieraan werkten vier hoogleraren van onze faculteit mee. De conclusie van het rapport: het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen.

 

Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden.

Download het rapport hier: Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

(Bron: Gezondheidsraad, 2012)