Auteur: Vicevoorzitter

Aankondiging lezing Risico’s zwangere vrouw

Donderdagavond 6 februari organiseert de volksgezondheidcommissie een lezing over de risico’s van de zwangere vrouw (en specifiek de zwangere dierenarts) Voor deze avond zijn er twee sprekers uitgenodigd.

Allereerst zal Laura Staring, verloskundige, ons iets komen vertellen over de humane verloskunde en daarbij een vergelijking maken met de veterinaire verloskunde. Daarnaast zullen de fysieke risico’s van de zwangere dierenarts benoemt worden en zal ze het voedingsadvies geven dat ook aan haar cliënten wordt meegegeven.
Hierna zal Rob de Jong, werkzaam bij het RIVM, iets vertellen over zijn werkzaamheden bij het RIVM en de rol van het RIVM met betrekking op zoönosen voor de zwangere vrouw en de ongeboren vrucht. Ook zal hij in gaan op werkingsmechanismen van pathogenen.

In de (toekomstige) praktijk zullen wij ook in aanraking komen met zwangere eigenaren van huisdieren of een zwangere boerin. In die gevallen kan er gevraagd worden om een gedegen advies. We hopen deze aan het einde van deze avond te kunnen geven.

Waar en wanneer:
Datum: 6 februari 2014
Tijd: 18.45 uur inloop, 19.00 uur aanvang
CS: 1 punt (G&W)
Plaats: Androclus O.004
Kosten: 2 euro niet-leden, leden gratis
Er hoeft niet ingeschreven te worden op een inschrijflijst, echter een aanmelding via het facebook evenement zou prettig zijn i.v.m. indicatie aantal mensen dat komt.
De schatting is dat de avond zal eindigen om 21.30 uur.

Aankondiging lezing dierenpolitie en forensische diergeneeskunde

Donderdagavond 23 januari organiseert de dierwelzijncommissie van Hygieia een lezing over de dierenpolitie en het vak forensisch diergeneeskunde. Voor deze avond zijn er twee sprekers uitgenodigd. Alleerst zal Anouk Duijnker, coördinator van de Dierenpolitie eenheid Noord-Holland, vertellen wat het werk van de dierenpolitie inhoudt en hoe het georganiseerd is. Aan de hand van casuïstieken zal zij proberen het publiek mee te trekken in deze wereld. Hierna zal Nienke Endenburg, GZ psycholoog, een beeld geven van wat het vak Forensische Diergeneeskunde inhoudt en duidelijk maken wat je als dierenarts kunt doen wanneer je in aanraking komt met dierenmishandeling.

Gezien het feit dat er diverse casuïstieken uit de praktijk behandeld zullen gaan worden, verwachten we dat het een hele leuke en interactieve avond zal worden met als uiteindelijk doel dat we met dit onderwerp in de (toekomstige) praktijk uit de voeten kunnen.

Datum: donderdag 23 januari
Tijd: 18.45 uur inloop, 19.00 uur aanvang
CS: 1 punt (G&W)
Plaats: Androclusgebouw (Yalelaan 1 te Utrecht) Hoorcollegezaal C102
Kosten: 2 euro niet-leden, leden gratis

Er hoeft niet ingeschreven te worden op een inschrijflijst, echter een aanmelding via het facebook evenement zou prettig zijn i.v.m. indicatie aantal mensen dat komt. De schatting is dat de avond zal eindigen rond 21.30 uur.

Wij hopen op een grote opkomst!

Lezing politiepaarden 12 december

Donderdagavond 12 december staat er opnieuw een lezing gepland van de dierwelzijncommissie. Onderwerp van deze avond is de training van politiepaarden en het welzijn van paarden in algemene zin en specifieker dat van politiepaarden. Immers, paarden zijn vluchtdieren en gevoelig voor plotselinge harde geluiden of snelle bewegingen in hun omgeving. Hoe worden paarden hierop voorbereid en tast dit mogelijk het welzijn van deze dieren aan?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen, zijn twee sprekers uitgenodigd. Allereerst zal Remco van Abcoude, instructeur bij de bereden politie in Den Haag, gaan vertellen over de selectie en training van zowel paard en ruiter. Daarna zal Machteld van Dierendonck, specialiste ethologie & dierwelzijn bij paarden, aan de hand van concrete voorbeelden uitleg geven over welzijn bij paarden en tot slot een samenvatting geven van onderzoeken over welzijn bij politiepaarden.

De lezing vindt plaats op donderdag 12 december om 19.00 uur (inloop 18.45) in het Androclusgebouw, Yalelaan 1 te Utrecht.
Kosten: 1 euro niet-leden, leden gratis.

Nieuw bestuur november 2013

Kijk ook onder “h.t.bestuur!”

Voorzitter: Rosalie Brinke – Welkom op de website van Hygieia, de veterinaire studievereniging die zich bezig houdt met One Health gerelateerde onderwerpen. Ik ben Rosalie Brinke en zit nu in mijn 3e jaar van de bachelor diergeneeskunde. Ik mag mij voorzitter noemen van Hygieia. Zelf vind ik samenwerking tussen verschillende disciplines (veterinair, humaan, farmaceutisch) heel erg belangrijk. Ik hoop dat we als vereniging nog meer naamsbekendheid krijgen zodat ons ledenaantal in dezelfde trend blijft stijgen als afgelopen half jaar. Ook belangrijk vind ik dat dit jaar een leuk, leerzaam en gezellig jaar gaat worden. We hebben al veel goede ideeën met het nieuwe bestuur dus ik ga vol enthousiasme aan de slag om deze ideeën te realiseren.

Secretaris: Cora Honingh- Mijn naam is Cora Honingh, zit in het 3e jaar van de bachelor en hoop volgend jaar te beginnen met de master landbouwhuisdieren. Een actieve, gezellige maar ook zeker serieuze en precieze student is denk ik hoe je mij kan omschrijven. Dit jaar zal ik de functie van secretaris vervullen binnen het bestuur en daarnaast vertegenwoordig ik Hygieia in de Capita Selecta Commissie. Voor vragen of opmerkingen sta ik altijd open, dus laat het vooral weten als ik iets voor je kan beteken!

Penningmeester: Manon de Heer – Ik ben Manon de Heer, 23 jaar en zit momenteel in het 2e jaar. Ontzettend verrast was ik toen ik werd gevraagd voor de functie van Penningmeester binnen het Hygieia bestuur. Uiteraard heb ik deze kans met beide handen aangegrepen en ik heb er super veel zin in om met de andere meiden er een gezellig (en leerzaam) jaar van te maken!

Vice Voorzitter: Lisette Derksen – Mijn naam is Lisette Derksen en ik volg momenteel de master gezelschapsdieren. Trots ben ik om Hygieia dit jaar te mogen vertegenwoordigen als vice-voorzitter en ik ga mijn uiterste best doen het One Health principe uit te dragen. Als enige studente in de gezelschapsdierensector wil ik mij inzetten om het One Health principe ook in deze sector te benadrukken. Ik hoop dat het een leerzaam jaar gaat worden en wij als bestuur zullen er alles aan doen om dit jaar te laten slagen.

PR & sponsering: Marjolein Miedema – Ik ben Marjolein Miedema, zit inmiddels in het laatste jaar van de Master LH/VV. Ik kom uit een klein dorpje in het uitgestrekte Noord-Groningen en verzorg binnen Hygieia de functie van PR en sponsoring. Daarnaast zal ik dit jaar samen met mijn commissie twee (hopelijk) erg leuke en interessant symposia organiseren.Mijn interesses liggen vooral bij de veterinaire volksgezondheid, de overdracht van ziekten van dier naar mens fascineren mij, hoe kan dat en vooral hoe kan je het voorkomen. Na mijn opleiding zou ik hier dan ook graag wat mee doen.

Assessor: Annerie Hoffmann – Bij deze wil ik mij, Annerie Hoffmann, graag aan u voorstellen. Ik ben een master student diergeneeskunde in de richting landbouwhuisdieren. Gedurende de bachelor ben ik er achter gekomen dat diergeneeskunde niet alleen de opleiding is tot dierenarts, maar veel meer dan dat. De onderwerpen van Hygieia (volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn) drongen meer tot mij door en wonnen meer interesse van mijn kant. De reden dat ik het nu extra leuk vindt om plaats te hebben genomen in het bestuur.Binnen het bestuur vervul ik de functie van Assessor. In hoofdlijnen houdt dat in dat ik de naamsbekendheid via facebook en twitter verzorg, maar ook de contacten met andere studies buiten diergeneeskunde om. Immers, Hygieia bezet vlakken die ook terug komen in andere studies. Dus, bij vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen, of over alles wat te maken heeft met Hygieia kun je mij aanspreken. Ik zeg: tot horens!

Welkom eerstejaars studenten!

Op dinsdag 2 september j.l. heeft Hygieia kennis gemaakt met de nieuwe lichting diergeneeskunde studenten. Om hen alvast een voorproefje te geven van de onderwerpen waar onze vereniging zich mee bezig houdt, hebben wij hun kennis van zoonosen getest tijdens het Leptospirose-spel. Dat viel zeker niet tegen!

Wij wensen alle studenten een hele leuke tijd toe en hopen jullie allemaal te zien bij onze lezingen en excursies!

Lieve groeten,

Het bestuur 2013


Wie is er verantwoordelijk voor niet-gehouden dieren?

Hadden we de gestrande bultrugwalvis Johannes (Johanna) moeten redden, moeten doodmaken, of hadden we ons er helemaal niet mee mogen bemoeien?

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) vindt dat er behoefte is aan
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de omgang met niet-gehouden dieren.

In haar zienswijze‘Zorgplicht natuurlijk gewogen’ legt de Raad uit wie wanneer en waarom verantwoordelijk is voor het welzijn van semi- en niet-gehouden dieren.

 

Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Vrijdag 30 november publiceerde de Gezondheidsraad het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’. Hieraan werkten vier hoogleraren van onze faculteit mee. De conclusie van het rapport: het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen.

 

Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden.

Download het rapport hier: Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

(Bron: Gezondheidsraad, 2012)