Welkom op de site van Studievereniging Hygieia!

Studievereniging Hygieia is een vereniging van de faculteit Diergeneeskunde die zich richt op het ondersteunen van studenten in hun kennis- en competentieontwikkeling op het gebied van One Health: de multidisciplinaire samenwerking in zorg voor mens, dier en milieu. We organiseren diverse lezingen, activiteiten en cursussen en staan altijd open voor samenwerkingen!

Algemene Ledenvergadering

Hierbij willen wij alle leden van harte uitnodigen om woensdag 20 oktober onze ALV bij te wonen. We zullen stipt 18.00 starten, dus zorg dat je ruim voor die tijd al aanwezig bent. De ALV zal plaatsvinden in het Androclusgebouw. Bij de ingang zullen we aangeven waar precies in het gebouw je moet zijn voor deze feestelijke vergadering. 

Zoobiquity Congres

Op 16 september vond het Zoobiquity Congres plaats in Burgers’ Zoo in samenwerking met Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland! Het was een super interessante dag vol met lezingen waarbij het humane en veterinaire aspect aan bod kwamen. Verder werden er rondleidingen gegeven door de dierentuin door dierentuindierenartsen. Wilt u ook een (financiële) bijdrage aan dit mooie congres leveren volgend jaar, neem dan contact op via info@voormensendier.nl

Halfjaarlijkse Ledenvergadering

Wij nodigen onze leden van harte uit voor onze HLV 28 april. Aangezien de meeste mensen inmiddels bekend zijn met het programma Microsoft Teams, zullen we dit ook weer gebruiken voor de HLV.  

Als er vragen zijn over bijvoorbeeld de agenda of over het online bijwonen van de HLV dan kunnen deze worden gemaild naar info@voormensendier.nl

Online Symposium Hygieia ‘Lentekriebels’

Op 21 april vindt het online symposium plaats met als onderwerp Hygiëne in praktijk en studentenhuis. Na een welkomstwoord van Judith van Denderen 
(NVWA) zal Alfons Olde Loohuis ons meer vertellen over preventie van micro-organismen, Paul Overgaauw over Zoönose risico’s voor veterinairen werkend in de praktijk, Inge van Disseldorp over schurft in studentenhuizen en Bastiaan Meerburg komt ons iets vertellen over ratten en muizen als plaagdieren. De dag zal afgesloten worden met een discussie over de ethiek en wetgeving rondom plaagdierbestrijding onder leiding van Bastiaan Meerburg. Kortom een middag vol interessante lezingen die je niet wil missen! Meld je snel aan via de onderstaande link!

Datum: 21 april 2021 | Tijd: 12.30 – 17.30 | Locatie: MS Teams | Prijs: Gratis voor leden, 3 euro voor niet leden, 5 euro voor professionals