Minisymposium 'Salmonella Science, fiction & facts'

Op 27 januari 2009 hebben ruim 60 collega’s en studenten deelgenomen aan een minisymposium over (internationaal) salmonellabeleid.

 

Salmonella zorgt in Nederland nog steeds voor 43.000 ziektegevallen per jaar, waarvan enkele tientallen met dodelijke afloop. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg (GKZ) en studievereniging Hygieia. De Voedsel en Waren Autoriteit vond dit initiatief passen binnen de bijscholing van dierenartsen en heeft dit dan ook gefaciliteerd middels sponsoring en door dierenartsen de gelegenheid te geven hieraan deel te nemen.

Drie sprekers hebben in hun voordracht de diverse aspecten van het Europese en Nederlandse beleid uitvoerig toegelicht. De eerste spreker prof.dr. Arie Havelaar, werkzaam bij het RIVM, gaf een overzicht van het voorkomen van Salmonella in dieren en mensen en het Europese beleid rond de bestrijding van Salmonella. Hoe de Nederlandse pluimveesector de Salmonellaproblematiek aanpakt, werd toegelicht door ir. Hans Schouwenburg van het PVE. In de pauze werd tijdens de infomarkt op informele wijze gediscussieerd met experts op het gebied van Salmonella die werkzaam zijn bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, ministeries van LNV en VWS, het RIVM en het bedrijfsleven.

De middag is besloten met kritische vragen aan de deelnemers door prof.dr. Servé Notermans over Salmonellabestrijding. Voorbeelden: wat de zin is van decontaminatie van vlees met melkzuur als je het direct moet afspoelen? Aangetoond is dat decontaminatie met melkzuur alleen werkt wanneer het minstens 2 dagen kan inwerken. En hoe weten wij eigenlijk of het onze bestrijdingsmaatregelen zijn die zorgen voor reductie van Salmonella? Notermans vraagt zich af of de waargenomen reductie in voorkomen van bepaalde types Salmonella, onafhankelijk van bestrijdingsprogramma’s tot stand komt. Hij gaf de aanwezigen voldoende stof tot nadenken. Daarna volgde een levendige discussie die werd afgesloten met een gezellige borrel.

 

Noortje Reeuwijk

Secretaris Groep GKZ