Artikel Rachel Cummins Biologische veehouderij in perspectief

Gisteren heeft ons najaarssymposium plaats gevonden en was een groot succes om toch nog een beetje in de sfeer van gisteren te blijven hier een artikel dat een uitbreiding of toch andere kijk is op Manon haar artikel.

Klik op de link om het artikel te lezen.

Rachel Cummins:
“Eerder verscheen hier een artikel van Manon van Ewijk getiteld “Biologische veehouderij en het milieu”, waarin gesteld werd dat biologische veehouderij geen logische keuze is voor de milieubewuste consument vanwege de hoge uitstoot van broeikasgassen. Hier valt nog wel het één en ander aan op te merken. Dit artikel poogt een evenwichtiger beeld te geven over de biologische veehouderij door middel van een iets uitvoeriger onderzoek van de aanwezige literatuur.”