Vereniging

Hygieia richt zich graag op actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die in de studie (diergeneeskunde) onderbelicht blijven, maar wel van belang zijn bij het uitoefenen van een professie op het gebied van volksgezondheid, voedselveiligheid en dierwelzijn. Hygieia probeert onderwerpen te belichten door professionals en studenten van verschillende vakgebieden uit te nodigen om hun kennis te verdiepen of te verbreden en de multidisciplinaire discussie aan te gaan. Goede samenwerking tussen verschillende professionals is essentieel bij het benaderen van veel onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ethiek, diergeneeskunde, geneeskunde, microbiologie, epidemiologie, farmacie of bestuur en beleid. Hygieia probeert hierop in te spelen door studenten van verschillende faculteiten bij haar activiteiten te betrekken. Samenwerkingsverbanden kunnen zo tijdens de studie al worden gelegd en stimuleren zo vooruitgang in de latere, multidisciplinaire beroepsomgeving.

H.t. bestuur
E.t. besturen
Commissies