Prof. dr. ir. Lidwien Smit

Hoogleraar One Health en Milieu-Epidemiologie en hoofd van de ‘One Health Microbial’ groep van het Institute for Risk Assessment Sciences. Haar onderzoek speelt zich af op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier, en milieu: One Health. Haar voornaamste expertise ligt op het gebied van risicofactoren in de leef- en werkomgeving voor luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD, allergieën, en infectieziekten. Ze is hoofdonderzoeker van een grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van veehouderijen, de VGO studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden). Deze studie onderzoekt effecten van luchtverontreiniging en microbiële emissies uit veehouderijen op de luchtwegen, antibioticaresistentie, en infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönoses). Daarnaast is ze projectleider van CLAIRE (Clean Air for Everyone), een samenwerkingsverband van twintig partners dat onderzoek gaat doen op basisscholen en verpleeghuizen naar effectiviteit van ventilatie en luchtreiniging om de verspreiding van SARS-CoV-2 te verminderen.

Lidwien heeft milieuhygiëne gestudeerd (Wageningen Universiteit, cum laude), is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, en staat geregistreerd als Epidemioloog B. Na haar post-doc bij INSERM in Parijs (het Franse nationale instituut voor onderzoek naar gezondheid) is ze teruggekeerd naar de Universiteit Utrecht. Ze is lid van de Gezondheidsraad voor de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen, lid van de ZonMW Veni Commissie, bestuurslid van het Netherlands Center for One Health (NCOH), en van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid.

Voor het leggen van contact met Prof. Smit, kun je een e-mail sturen naar: assessor@voormensendier.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat je met Prof. Smit in contact kunt komen.