Myrna de Rooij

Myrna de Rooij is werkzaam als Universitair Docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences aan de Universiteit Utrecht. Myrna is Europees geregistreerd specialist Veterinaire Volksgezondheid (ECVPH) en geregistreerd epidemioloog B bij de Vereniging voor Epidemiologie. Ze heeft haar Master Diergeneeskunde afgerond in 2014, haar post-graduate Master Epidemiologie (cum laude) behaald in 2018 en is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht eind 2019.

Myrna richt zich met haar onderzoek en onderwijs op One Health, dus de samenhang van de gezondheid van mens, dier, en milieu. Binnen haar brede onderzoeksinteresse, werkt ze voornamelijk aan studies naar de effecten van veehouderijen op de volksgezondheid. Ze werkt al langdurig mee aan het grootschalige VGO project (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) naar de effecten van luchtverontreiniging en microbiële emissies uit veehouderijen op de luchtwegen van omwonenden, waaronder verbanden met respiratoire klachten en aandoeningen maar ook de invloed op het respiratoire microbioom. Ook richt dit onderzoek zich op veehouderij-gerelateerde antibioticaresistentie, en infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan (zoönoses). Haar bijdrage aan onderzoek naar epidemieën en de rol van transmissie via de omgeving is gestart tijdens haar Diergeneeskunde opleiding met een Honours Program onderzoeksstagejaar naar de grootschalige Q-koorts epidemie in Nederland. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft ze bijgedragen aan meerdere studies naar de transmissie van SARS-CoV-2 onder meer bij nertsenbedrijven en slachthuizen. Recentelijk is Myrna ook betrokken bij onderzoek naar transmissie van hoog pathogene aviaire influenza.