Mariska Barten

In 2003 ben ik in Utrecht afgestudeerd als dierenarts (monotraject Herkauwers). Na mijn afstuderen ben ik als Junior docent / Specialist in opleiding bij het Institute for Risk Assessment Sciences / Divisie Veterinaire Volksgezondheid gaan werken. Ik heb daar veel geleerd en onder andere met veel plezier gewerkt aan een bedrijfsbegeleidingsprogramma voor multifunctionele agrarische bedrijven. 

Voor ik in 2008 als vakspecialist PM Roodvleeskeuring bij KDS / KIWA ging werken, heb ik korte tijd als Food Safety Specialist bij Quaker Oats / PEPSICO in Rotterdam gewerkt. Bij KIWA / KDS werk ik op de afdeling Kwaliteit waar ik vakinhoudelijk ondersteunend ben aan het management. In mijn dagelijks werk bezoek ik regelmatig slachtbedrijven en heb ik veel contact met NVWA. Verder ben ik eind vorig jaar gestart met een onderzoek naar welzijnsproblematiek van runderen zonder of met geringe economisch waarde. Ik hoop dit onderzoek in 2023 af te ronden en een artikel te schrijven over dit onderwerp.