Aniek Lotterman

Ik ben afgestudeerd in 2003 in de richting van Landbouwhuisdieren/ Veterinaire Volksgezondheid met bijzonder aandachtsgebied One Health. Ik ben begonnen als dierenarts/docent bij Landbouwhuisdieren. Daarna heb ik ervaring opgedaan in het onderzoek bij de Harvard School of Public Health (onderwerp: TBC – genetica) en het RIVM (onderwerp: ESBL – epidemiologie). Sinds 2018 ben ik werkzaam bij het IRAS als onderzoeker en als docent/onderwijscoördinator.

Mijn onderzoek is onderdeel van een grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van veehouderijen, de VGO studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden). Deze studie onderzoekt effecten van luchtverontreiniging en microbiële emissies uit veehouderijen op de luchtwegen, antibioticaresistentie, en infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönoses). Op dit moment proberen we te achterhalen waarom we meer longontstekingen zien bij omwonenden van geitenhouderijen.

Mijn onderwijstaken liggen binnen de MSc One Health (nu onderdeel van de MSc Environment & Health) en Diergeneeskunde. Daarnaast begeleid ik studenten bij scripties en onderzoeksprojecten. Mijn plan is om in de komende jaren mijn proefschrift af te ronden om mij vervolgens ook meer te kunnen richten op het vernieuwen en innoveren van het VV onderwijs in de opleiding Diergeneeskunde. Ook wil ik mij verder specialiseren op het gebied van One Health en Veterinaire volksgezondheid en onderzoek blijven doen naar zoönoses, waarbij ik respiratoir overdraagbare zoönoses nog wel het meest uitdagend vind vanwege hun vaak complexe epidemiologie. Daarnaast hoop ik studenten die verdieping zoeken op het gebied van Veterinaire Volksgezondheid en/of One Health een eindje op weg te kunnen helpen om hun eigen pad te vinden binnen alle mogelijkheden die de Diergeneeskunde biedt.