Gedragscode en privacybeleid

In het belang van onze leden hebben wij een regelement opgesteld welke duidelijkheid geeft over de structuur van de vereniging en de manier waarop beslissingen worden genomen. De rechten en plichten van de commissieleden zijn hierin terug te vinden. Wij steunen de intentieverklaring die vanuit de Universiteit Utrecht is opgezet, deze hebben wij namens Studievereniging Hygieia ondertekend. Daarnaast zijn elementen van de intentieverklaring in onze gedragscode opgenomen. De gedragscode en het privacybeleid van Studievereniging Hygieia zijn hieronder te downloaden en te lezen.