Onze partners

Onze platinum partner
Op dit moment hebben wij geen platinum partner. Heeft u interesse in deze positie neem dan contact op met onze Commissaris PR & Sponsoring, Lotte Stikvoort. Haar e-mailadres staat onderaan op deze pagina.

Onze gouden partner
Op dit moment hebben wij geen gouden partner. Heeft u interesse in deze positie neem dan contact op met onze Commissaris PR & Sponsoring, Lotte Stikvoort. Haar e-mailadres staat onderaan op deze pagina.

Onze zilveren partner
De Eijkman Stichting
Professor Eijkman was een Nobelprijswinnaar die onder andere vitaminen heeft ontdekt. Naar zijn naam is de Eijkman stichting opgericht. De Eijkman stichting houdt zich bezig met het bevorderen van hygiëne in woon-, werk- en leefomgeving. Ook worden daarnaast trainingen in laboratiumdiagnostiek en onderwijs op het gebied van kwaliteitszorg, reinigen en  desinfectie, persoonlijke hygiëne en ongediertebestrijding gegeven.

Onze bronzen partners
ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen ontwikkelt op het gebied van parasieten.
Deze zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke informatie en bedoeld om een goede praktijkvoering te stimuleren voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren.
Hierdoor kan het ziekterisico en de overdracht van parasieten naar dieren en mensen geminimaliseerd worden.
ESCCAP streeft naar een Europa waar parasieten niet langer een probleem vormen voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren en mensen.
Voor meer informatie klik hier.

VetEffecT implementeert en ontwikkelt projecten op gebied van plattelandsontwikkeling en duurzame dierlijke productie (inclusief visserij en aquacultuur) in relatie met diergeneeskunde en voedsel. Haar focus ligt in het verbeteren van processen: van waardeketens, van overheidsdiensten op het gebied van diergezondheid en landbouw, dierziekte controle, laboratorium netwerken, en het versterken van landbouw in ontwikkelende economieën. Hierbij nemen wij de internationale regelgeving in acht op gebied van dierziekten en dierwelzijn (OIE), plantenziekten (IPPC)  en voedselveiligheid (Codex Alimentarius) in lijn met de internationale handelsverdragen (WTO-SPS, EU).
Kijk voor meer informatie op http://veteffect.nl

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) is dé onafhankelijke belangenvereniging voor practici. Het CPD plaatst de deskundigheid van de dierenarts en de zorg voor het dier centraal. Practici zijn voor dierhouders in uiteenlopende diergeneeskundige werkvelden het eerste aanspreekpunt als het gaat om de preventieve gezondheidszorg voor dier en mens en sluit daarmee aan bij de missie en visie van Studievereniging Hygieia. Het CPD-lidmaatschap voor studenten en het eerste jaar na afstuderen is gratis.
Meer weten over het CPD: https://www.cpd-online.nl

Voor informatie over de mogelijkheden op het gebied van partnerschap kan contact worden opgenomen met Lotte Stikvoort via het e-mailadres PR@voormensendier.nl.