Welkom op de site van studievereniging Hygieia!

Je kunt hier onder andere informatie vinden over onze vereniging, leuke artikelen van onze redactiecommissie lezen en nog veel meer...

Brief 13 oktober 2015 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mw. Drs. E.I. Schippers

Afgelopen oktober heeft mevrouw Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd wat betreft One Health. Hierin geeft zij aan wat het belang, nationaal en internationaal, is wat betreft de humane als veterinaire samenwerking rondom One Health. Ook laat ze weten dat de belangrijkste punten die zij heeft besproken vooral over antibioticaresistentie, zoönosen en biosecurity gaan.

Lees hier de brief van Mw. Drs. E.I. Schippers.

Laat ons weten wat je van de brief vond en deel en like ons bericht!

RIVM en NVWA: ‘In 2014 meer mensen ziek door wilde knaagdieren’

In 2014 is het aantal gevallen van patiënten met ziekten door knaagdieren sterk toegenomen. Dit maken de cijfers wel duidelijk: van eerst ongeveer 30 besmette mensen met leptospirose naar 97 gevallen en 36 in plaats van voorgaande jaren met ongeveer 13 patiënten die hantavirusinfecties opliepen. Dit toenemende aantal is waarschijnlijk ontstaan door de milde winter en warme zomer. Er zijn dan ook onderzoeken gaande naar factoren die kunnen hebben bijgedragen aan de toename van ziekte gevallen door knaagdieren.

Klik hier om het artikel ‘In 2014 meer mensen ziek door wilde knaagdieren’ te lezen.

Heb je het artikel gelezen of vind je het onderwerp interessant voor meer mensen om over te weten? Like en deel dan dit bericht of laat ons via een reactie weten wat je er van vond!

Verslag Najaarssymposium Biohazard

Op 29 september vond het najaarssymposium van Hygieia plaats, dit symposium had een extra feestelijk tintje doordat het in het teken stond van een bijzondere gelegenheid: de viering van het tienjarig bestaan van de studievereniging! Het thema van het lustrum en daarmee van dit lustrumsymposium was ´Biohazard´.

Verschillende sprekers gaven lezingen over foodborne, airborne en waterborne biohazards en bioterrorisme. Het geheel werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Petra Dop. Zij is werkzaam bij de NVWA en krijgt niet alleen op haar werk te maken met biohazards, we moeten ook in privésfeer steeds rekening houden met allerlei ´substanties´. Wat zijn de gevaren in onze directe omgeving en kunnen we na vandaag nog met een gerust hart gaan slapen?

Om meer te weten te komen over het najaarssymposium Biohazard lees dan snel het verslag van Laura van Hemmen!

Verslag ‘Seminar for EU Veterinary Students’ nu in een nieuwe lay-out!

Het verslag van het ‘Seminar for EU Veterinary Students’ hebben we in een mooi nieuw jasje gestoken zoals ook een aantal van onze andere artikelen en verslagen. We hopen natuurlijk van harte dat jullie de nieuwe lay-out net zo mooi vinden als wij!

Onze voormalige voorzitter, Theo Slegers, heeft afgelopen mei de ‘Seminar for EU Veterinary Students’ bijgewoond. Dit seminar ging onder andere over het opstellen van wetten zodat de gezondheid van zowel mens en dier in Europa op peil blijft. De bedoeling is dat er in 2016 één overkoepelende wet komt, waarin alle Animal Health-gerelateerde regels worden opgenomen.

Wil je meer te weten te komen over dit seminar? Lees dan het verslag van Theo Slegers!

Invullen plaagdieren enquête

Veel mensen komen in aanraking met plaagdieren in of om het huis. Toch is er maar weinig bekend over het aantal keren dat dit voorkomt, en hoe mensen daarmee om gaan. Daarom doet de divisie Veterinaire Volksgezondheid van de faculteit Diergeneeskunde onderzoek naar de mate waarin plaagdieren voorkomen in de Nederlandse huishoudens. Ook als je geen last hebt van plaagdieren in of om je huis dan horen wij dat graag.

Het onderzoek is geheel anoniem en neemt zo’n tien minuten in beslag. Open deze link om de enquête te starten.

De divisie Veterinaire Volksgezondheid maakt deel uit van het Institute for Risk Assessment Sciences.

Ons magazine in een nieuw jasje!

In het hele bestaan van het magazine Mens én dier werd elk jaar de nieuwe voorzitter van de redactiecommissie voorgesteld. In vijf jaargangen tijd heeft het magazine haar hoogtepunt bereikt en is het tijd om het magazine eens opnieuw voor te stellen. Het magazine liet altijd een heel scala aan onderwerpen aan bod komen, maar de interactie tussen auteurs, lezers en lezers onderling ontbrak. Daarom wordt vanaf vandaag hier op de website het magazine in een ander concept voort gezet. Graag stellen wij dit vernieuwde concept aan jullie voor!

Het leek ons voor zowel de lezer als voor de redactiecommissie gewenst om onze artikelen in wat kleinere porties aan bieden. Hiermee hopen we als het ware wat meer ‘gebruikersgemak’ te creëren, omdat je zo vaker iets te lezen hebt en ook de artikelen meer je aandacht kunt geven.

Het magazine heeft altijd alleen digitaal bestaan maar maakt toch een – moderne – grote ontwikkeling door. Het verandert in een discussieplatform. Immers blijven de kreten ‘multidisciplinair’, ‘samenwerken’ en ‘kennisdelen’ speerpunten van zowel Hygieia als van het magazine Mens en Dier. En hoe kan dat beter in een nieuw jasje gestoken dan door de mogelijkheid te bieden te discussiëren, speculeren en ideeën te delen op een makkelijk toegankelijke plaats? Zo wordt elk artikel een mini Mens en Dier-uitgave op zich.

Voorlopig vind je in ieder geval één keer in de drie weken een artikel zoals je die ook altijd in de vertrouwde categorieën in het magazine vond. Tussendoor blijven we natuurlijk verslagen plaatsen van onze activiteiten, of van externe One Health gerelateerde activiteiten. Hiernaast willen we de interactie op gang helpen via het openen van een respectvolle discussie, door een stelling over het betreffende onderwerp te schrijven. Deze stellingen zijn puur bedoeld om een discussie te openen, met als doel van elkaar te leren en ook om andere uitgangspunten te horen. Natuurlijk leent het ene onderwerp zich veel beter voor een discussie dan het andere onderwerp en zal er niet altijd een uitgebreide discussie volgen.

We hopen dat jullie dit nieuwe concept kunnen waarderen, jullie feedback is zeer welkom! Ook ingezonden stukken of ideeën voor een onderwerp ontvangen we graag.

We gaan van start met de column van Louise (onze vaste columnist uit het magazine) en een verslag van het Zoobiquity-congres, georganiseerd door Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland, geschreven door Anna Tellegen. We wensen jullie heel veel leesplezier!

Groetjes,

De redactiecommissie

Commissieleden gezocht

Lieve leden en andere geïnteresseerden,

In oktober vindt naast de bestuurswissel ook de detachering plaats van enkele commissieleden. Wij zijn daarom op zoek naar studenten die onze commissies willen komen versterken.

Wij zijn nog op zoek naar studenten voor de volgende commissies:
– Redactiecommissie
– Volksgezondheidcommissie
– Dierwelzijncommissie
– Activiteitencommissie
– Symposiumcommissie
In de hal van het Androclus hangt op de begane grond een inschrijflijst. Uiteraard is het ook mogelijk je via info@voormensendier.nl op te geven!

Met jouw commissie zal je excursies, lezingen, symposia, etc. organiseren. Een erg leuke en leerzame tijd!

Met vriendelijke groet,

Het h.t. bestuur der studievereniging Hygieia  

One Health community opgericht

In augustus 2015 wordt een One Health community gestart. De One Health Community heeft als doel studenten, docenten en andere geïnteresseerden actief met elkaar te laten samenwerken op het gebied van One Health.

One Health is door de faculteit Diergeneeskunde geïdentificeerd als speerpunt voor onderwijs en onderzoek. Dit is ook beschreven in de strategienota van de faculteit voor de komende jaren. Een ontwikkeling is de start in september 2014 van de track One Health binnen de master Diergeneeskunde. Deze track maakt het voor diergeneeskunde studenten in de drie masterrichtingen Paard, Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren/veterinaire volksgezondheid, mogelijk om bijna een jaar bezig te zijn met One Health.

Studenten Diergeneeskunde volgen 10 weken ingeroosterd onderwijs en kunnen de rest van de tijd een persoonlijk onderwijsprogramma lopen. Dit persoonlijke onderwijsprogramma zorgt er wel voor dat studenten elkaar weinig of niet tegenkomen. Om wel een gedeelde classroom en discussieplaats te creëren, is deze community gestart. De studenten van de track kunnen binnen hun eigen domein met elkaar contact hebben en ervaringen delen. Daarnaast is er een open deel waar iedereen die geïnteresseerd is in One Health (studenten en professionals) via een inlogcode toegang toe kan krijgen. Via deze community kan deze groep op de hoogte gehouden worden over One Health initiatieven, maar kan er ook gediscussieerd worden over One Health onderwerpen. Daarnaast worden er links aangegeven met b.v. de One Health nieuwsbrief en de nieuwsbrieven van GKZ en Hygieae. Wanneer deze community zijn doel weet te behalen, namelijk het ontstaan van een actief netwerk binnen Nederland van One Health enthousiastelingen, zou dit een eerste stap kunnen zijn naar een internationale community.