11de Nationale Zoönosen Symposium

Save the date!

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het 11de zoönosen symposium geprikt op 23 november 2017. Het thema? Knaagdieren en zoönosen.

Inschrijven kan vanaf medio oktober via de website van het RIVM.